Velkommen til FSO's Hjemmeside

 
Ortodonti betyder tandreguleringsbehandling og tandregulering er et af de to anerkendte tandlægelige specialer i Danmark.

Specialet er ved bekendtgørelse indført af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse for at sikre patienterne kvalitet i den udførte behandling.

Uddannelsen til specialtandlæge, som er en overbygningsuddannelse på den almindelige 5-årige tandlægeuddannelse, varer 3 år på fuld tid, forudgået af mindst 2 års beskæftigelse i både voksen- og børnetandpleje. Uddannelsens indhold er fastlagt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og gennemføres på Tandlægeskolen ved enten Københavns eller Aarhus Universitet. Uddannelsen afsluttes med en offentlig eksamen.

FSO optager kun specialtandlæger i ortodonti som medlemmer og varetager specialtandlægernes faglige og fagpolitiske interesser. 99% af de ca. 185 specialtandlæger, der arbejder i Danmark, er medlemmer af FSO. Der arbejder ca. 125 i kommunal tandpleje med behandling af børn og unge, mens ca. 35 arbejder i privat praksis med behandling af børn, unge og voksne. De resterende arbejder på tandlægeskolerne, taleinstituterne og hospitaler.

FSO har samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Patientombuddet, Tandlægeskolerne, Ansatte Tandlægers Organisation og Tandlægeforeningen. Internationalt arbejdes sammen med European Federation of Orthodontic Specialists Associations, European Orthdontic Society, Nordic Orthodontic Society og The Euroqual Programme.

[ Nyheder ]    [ Kursuskalender ]    [ Søgning ]    [ E-mail ]    [ Om Siderne ]    [ Om Cookies ]

 

Dette website vil ikke længere blive opdateret efter d. 12-04-2023

Brug i stedet FSO's nye platform på: www.tandregulering.org

 

Kampagnen for et Browseruafhængigt WWW Udarbejdet af Peter H. S. Madsen
Sidst opdateret:  17-04-2023
Om denne Hjemmeside